Често задавани въпроси за сглобяемите къщи

Каква е здравината на СИП-панелите и построеното с тях?

СИП-панелното строителство е изключително здраво, стабилно и устойчиво! Това се дължи не само на факта, че панелите са много здрави, но и на правилнитe конструктивни изчисления по време на проектирането на конкретната сграда.

Има много провеждани тестове, при които нагледно се доказва, че вертикалните натоварвания, на които може да издържи един СИП-панел (в изправено положение, без монтажните колонки!), надхвърлят 10 Тона/линеен метър! Панелът, с който са правени тези тестове, е с ширина 1250мм, височина 2800мм и дебелина 174мм (OSB 12мм + EPS 150мм + OSB 12мм) и сърцевината от стиропор е с плътност 18 кг/м3.

Други тестове показват, че същият този панел може да издържи странични натоварвания по-големи от 1000 кг/м2, също без монтажни колонки… На линковете по-долу има показани различни тестове на СИП-панели, които говорят сами за себе си и не се нуждаят от допълнителен коментар:

Сравнителен тест на здравина
Демонстрационен тест на здравина
Тест на здравина с измервания
Тест на сеизмична устойчивост
Общи тестове

Каква е разликата между СИП-панелната и Каркасната технологии?

След приключване на етапа „Груб строеж“, видима външна разлика между двете технологии на изпълнение почти няма, или по-скоро, тя е забележима само за „професионално око“. И в двата случая се вижда само OSB-обшивката, която е двустранна (външна и вътрешна).

Знае се, че и в двата случая, между обшивките има свързващи колонки и пълнеж от стиропор (EPS), а също така се знае, че и в двата случая стените на къщата са добре уплътнени, без никакви въздушни пространства в тях. Основната разлика е в концептуалните решения на самите технологии, а именно:

 1. При СИП-панелната технология имаме предварително подготвени панели, които свързваме помежду им, за да получим една стена, а при каркасната технология (Каркас – скелет) панели не се използват;
 2. Както вече споменахме по-горе, при вертикално положение, един СИП-панел има способността да издържа натоварвания по-големи от 10 Тона на линеен метър, а в конструкция със свързващи колонки между панелите, тази способност е много по-голяма. Ето защо, при СИП-панелната технология основните носещи характеристики на конструкцията се дължат на самите панели, а не на свързващите колонки между тях. При Каркасната технология здравината и носещите способности на конструкцията се обуславят изцяло от колонките, ригелите и подкосите в самата конструкция, които се свързват по строго определен начин помежду си;
 3. При СИП-панелната конструкция колонките са по-малко и на по-голямо разстояние една от друга, а при каркасната те са повече на брой и по-гъсто разположени, като в определени възли на самата конструкция (обикновено в ъглите), се монтират и допълнителни усилващи колонки;
 4. При СИП-панелната конструкция двустранната обшивка на стените с OSB-плоскости идва от самите панели, а при Каркасната конструкция скелета на цялата сграда се изгражда предварително, след което се запълват пространствата между носещите колонки със стиропор (EPS), уплътняват се и се обшиват двустранно с OSB. Дебелината на OSB-плоскостите при двете технологии е различна, което се определя в етапа на детайлното проектиране;

  ВАЖНО: При правилно проектиране и изпълнение, и двете технологии гарантират много голяма здравина, стабилност и устойчивост, както на силен страничен вятър, така и на снегозадържане и/или сеизмично въздействие!

Съществува ли проблем с гризачите (мишките) в сглобяемите дървени къщи?

Къща, построена строго по СИП-технологията, се явява „херметична“, тъй като никъде в стените, в ъглите или сглобките, не съществува фуга, или въздушно пространство, през което може да излезе топъл въздух, камо ли да влезе гризач отвън.

Дори и само в завършения етап „Груб строеж“, къщата е вече напълно уплътнена, фугирана с монтажна пяна и специални херметици. На този етап от строителството това се проверява много детайлно и всички пропуски се отстраняват незабавно! Последващите фасадна облицовка и вътрешна обшивка на стените с гипсокартон, са допълнителни прегради за гризачитe.

Ако се смята, че мишката ще си „прогриже“ дупка в стената, през която да влезе в къщата, това няма как да стане, поради следните причини:

 1. OSB-плоскостите са много силно напоени със смоли и вещества, които са абсолютно безинтересни и по-скоро вредни за гризачите. До момента, в нито един от складовете на нашите партньори, където се съхраняват OSB-плоскости, не са забелязани гризачи;
 2. EPS (Стиропорът) също е безинтересен за гризачите, тъй като той не е храна за тях, а освен това, в него те не могат да направят леговище (гнездо), тъй като се рони, за разлика от минералната вата, която е много удобна и привлекателна за тази цел. Освен това, в цялата конструкция не съществува открита повърхност на стиропора, той навсякъде контактува с OSB или слой монтажна пяна;

  Т.е, ако Вие сам допуснете мишка да влезе в къщата Ви – през врата, прозорец, канализация и т.н, то това може да се случи и ако не живеете в СИП или КАРКАС. Мишката винаги ще търси начин да влезе, ако усети топлина и храна, но материалите, от които е построена една сглобяема къща, не са интересни за нея.

До каква степен къщата, построена по Каркасна или СИП-технология, е пожароопасна?

До същата степен, до която може да се счита за пожароопасен и всеки дом!

Фактът, че това е къща, построена по СИП-технология, с преобладаващо използване на дървен материал, не я прави повече или по-малко уязвима и застрашена от пожар. Сами по себе си, основните материали, от които е изградена една СИП-къща, са много труднозапалими и негорими! Правени са много тестове, които показват, че OSB-плоскостите са труднозапалими дори и под въздействието на открит огън, за относително дълго време, а стиропорът само се топи, но не гори и не поддържа горенето. Такива тестове с открит огън можете да видите на клиповете тук:

Първи тест, Втори тест, Трети тест.

Една от основните предпоставки за възникване на пожар във всяка къща, това е електроинсталацията. Ако тя е изпълнена НЕ както трябва и създава условия за претоварване, прегряване, утечки, искрене и т.н, то тогава е напълно възможно да се случи поява на пламък някъде по нея, или най-често в крайните точки (розетки, кутии, ключове, контакти, уреди), където се предполага, че връзките не контактуват добре.

Това е още един тест, който показва резултата от възникване на огън в един от електрическите контакти, вграден в стена от СИП-панели.

За да бъде напълно избегната вероятността от възникване на подобни ситуации в електроинсталацията, в СИП-панелното строителство тя се изгражда по специален начин, с възможно най-малко междинни връзки в стените. Като освен това, проводниците се полагат в НЕГОРИМА тръба, под гипсокартонната вътрешна облицовка на стените.

Също така, една от важните предпоставки за възникване на пожар в СИП-къщите, това е отсъствието на ИСКРОГАСИТЕЛИ на комините. Няма никакъв проблем в къща, построена по СИП-технология, да бъде монтиран отоплителен котел, печка, камина и т.н, но е от изключително важно значение на всеки комин да бъде монтиран искрогасител, който няма да позволи в пространството около къщата да излезе не докрай изгоряла частица!

Как се узаконява сглобяема дървена къща в България и издава ли се АКТ-16 за нея?

Да, издава се „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“ (АКТ-16)!

За да бъде узаконена каквато и да било постройка в България, е необходимо да се мине по стандартната законова процедура, която започва от издаването на виза за проектиране, през самото проектиране, получаване на виза за строителство, и самото строителство.

При коректно спазване на тази процедура, за обект от категория V (еднофамилна къща – без значение от материалите и начина на строителство!), няма никаква законова или друга пречка, която да препятства издаването на „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“, с което къщата, построена по технология СИП или КАРКАС, се смята за узаконена.

Необходимото условие е да има пълно съответствие между проектната документация и изпълнението!

ВАЖНО: Всякакви твърдения, че за „Сглобяеми постройки“ не се издава „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“ (Акт-16), СА НЕВЕРНИ!

Възможно ли е къщата да бъде построена по индивидуален проект на клиента?

Да, разбира се! Този вариант е за предпочитане, но след като бъде уточнен архитектурния дизайн на къщата, с конкретното разпределение на помещенията, трябва да се извърши проектирането по всички части, с цел узаконяване след построяване.

Възможно ли е клиентът сам да си сглоби къщата, ако си закупи готов „ДОМОКОМПЛЕКТ“?

Да, това е напълно възможно! Със закупуването на „домокомплекта“ се предоставят и точни работни чертежи, в които всичко е описано в детайли, с много помощна информация.

Клиентът трябва да разполага със следното:

 • Набор от инструменти, които не са сложни и скъпи, а и не са толкова много. Предоставяме списък;
 • Помощници – поне двама души, а ако къщата е по-голяма, те могат да бъдат до 3-4 човека;
 • Елементарна техническа/конструкторска грамотност, способност да разчита чертежи;
 • Желание и усърдие;

В този случай той може да разчита на пълна подкрепа от наша страна, постоянни консултации не само по телефон, видео-връзка или електронна поща, но и с посещения на обекта и директна помощ от наши специалисти.

Този вариант е изключително подходящ за технически-грамотни хора, ентусиазирани да си построят къщата изцяло сами, без чужда помощ, тъй като в домокомплекта е включено абсолютно всичко, което е необходимо за цялостното завършване на фазата „Груб строеж“. При този вариант на строителство, цената на домокомплекта е много по-ниска, но също се изисква проектиране!

Какво означава понятието „Груб строеж“ и какво се включва в него?

По смисъла на ЗУТ (Закон за Устройство на Територията) „Груб строеж“ е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.

В нашият случай, за сглобяемите постройки (без значение СИП-панел или Каркас), понятието „ГРУБ СТРОЕЖ“ включва:

 • Всички външни (168мм) и вътрешни (118мм) стени от панели или силов каркас;
 • Долен и горен свързващи пояси за стените;
 • Допълнително укрепване на някои специфични възли/точки в конструкцията (в това число в отворите за вратите и прозорците);
 • Междуетажен разделител (носещ гредоред + вътрешен силов каркас + пълнеж + обшивка);
 • Таванен разделител (вътрешен силов каркас + пълнеж + обшивка);
 • Покривна конструкция (основна носеща конструкция + вътрешен силов каркас + обшивка);
 • Вентилируемо подпокривно пространство с изходи към него от вътрешността на сградата;
 • Цялостна хидроизолация на покрива от полимерна, влагоустойчива мембрана до 150 гр/кв.м, или битумна мембрана без посипка до 3 кг/кв.м;
 • Битумни керемиди за целия покрив с цвят и форма избрани от клиента (комплект с всички била, улами, маии, чела и др);
 • Водосточна система за цялата сграда;
 • Вентилационна система с покривни изходи за цялата сграда;
 • Прозоречна дограма: бяла, 3 камерна, едно-дву-трикрилни PVC прозорци с обикновен стъклопакет;
 • Врати на санитарните помещения (бани, тоалетни): бял алуминий + термопанел + вентилационни решетки;
 • Всички консумативи: монтажна пяна, лепила, уплътнители, винтове за дърво, гвоздеи, планки, анкерни болтове, крепежи и др;
 • Проектиране по всички части и изготвяне на цялостна документация за издаване на строително разрешение (строителна виза);
 • Доставка и сглобяване/строителство, както и надзор по време на строителството на фундамента;

Понятието „ГРУБ СТРОЕЖ“ НЕ включва:

 • Изграждане на Фундамент;
 • Интериорни (вътрешни) и външни врати;
 • Фасадно оформление;
 • Електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна/климатизационна системи;
 • Изграждане на димоходи (комини), подови замазки, фаянсови, стенни, таванни облицовки и др;
 • Вътрешно стълбище (ако сградата е двуетажна);

ВАЖНО е да се знае, че цитираният по-горе смисъл на понятието „Груб строеж“ е само база за допълнително обсъждане и договаряне, като при индивидуалното определяне на цената, може да бъде решено друго, както и да бъдат изменени, допълнени и/или премахнати някои от описаните дейности.

Също така, всички описани по-горе довършителни неща, извън понятието "ГРУБ СТРОЕЖ", могат да бъдат извършени от нас, срещу допълнително договаряне.

Дава ли се гаранция за такава къща, каква е гаранцията и за какво време?

Гаранцията за сглобяването е 5 (пет) години, а за материалите 50 (петдесет) години, при правилна поддръжка.

Тези гаранционни срокове са валидни само когато обектът е изпълнен от наша бригада. Ако клиентът строи сам за себе си, тогава се предоставя гаранция само за материалите, но след направен експертен оглед на постройката при завършване на фазата „Груб строеж“.

Сглобяемата къща изисква ли специална поддръжка?

Къщата не изисква никаква по-специална поддръжка, или поне не по-различна от тази на всяка друга къща.

Ако става въпрос за специална поддръжка на материала, от който е построена, то в документацията към домокомплекта има инструкции за тази цел, но те са свързани с периодични проверки на местата, в които са останали открити дървени повърхности (ако има такива) – почистване, боядисване, лакиране и т.н, но тези места обикновено са много малки, и много малко. Освен това, в зависимост от проектирането, тези места могат да бъдат избегнати.

Какво е нужно да имате, за да се обърнете към нас?

Необходимите и достатъчни условия, за да се обърнете към нас и да започнем работа, са следните:

 1. Да разполагате с подходящо место (парцел) за строителството;
 2. Да притежавате актуална скица на парцела с виза за проектиране, издадени от съответната Община;
 3. Да разполагате с удостоверения от ВиК и ЕРП (Енергоразпределителното Предприятие) за захранването на парцела;
 4. Да имате идея как да изглежда Вашият дом, съобразно Вашите изисквания;

Останалото е наша работа. След като ние подготвим цялата проектна документация, по всички части (Архитектурна, Конструктивна, Електро, Противопожарна, ВиК и т.н), ние ще Ви я предоставим за внасяне в съответната Община, за издаване на Разрешение за Строеж (Виза за строителство).

След това ние ще построим Вашият ДОМ, точно както си го представяте!